Nimborio-bugten. Et herligt sted at male. Og med et beskedent tillæg i drikkepengene, kan vi sidde mageligt ved den lille tavernes borde og stole, og så er her en herlig stump strand.                                 
 


Indsejlingen til havnen set inde fra Yialos ... ved brug af grønne og blå farver kan man opnå dette fantastiske lys ...
En kursists ikke helt færdige arbejde fra Pedi-bugten
En anden fortolkning af samme motiv

 
To sammenbyggede ruiner ..... der desværre nu er blevet restaurerede. En stille gade i Seillans: Kursistarbejde fra en tur til Frankrig i 1995