Akvarelpigmenternes egenskaber
I modsætning til andre malemedier er pigmenterne i akvarel opløst i vand. Det betyder, at der er visse hensyn at tage. Pigmenterne sejler/svømmer rundt i vandet og tørrer op på forskellig vis. De lægger sig stille og tørrer op i enten  kanten (kantbider) eller de finder sammen i små tuer og tørrer op der (ophober) eller der er farver hvor de flyder jævnt, og tørrer op der.
Det betyder rigtig meget for akvarelmaleriet at have en viden omkring dette. De urolige pigmenter kan der være brug for visse steder, og andre steder er de en katastrofe. F.eks. når der males blomsterkronblade, kan man få en fin smuk kant forærende ved at bruge en kantbider. Eller der er måske brug for en farve der flyder jævnt, en smuk sommerhimmel, f.eks. .....   så går det altså ikke at vælge en ophober eller ansamler. Derfor er det en god ting, at sætte sig ind i hvad akvarelfarvens pigmenter betyder for vores maleri, og hvor vi kan gøre brug af det. Dels for at opnå en smukkere akvarel og dels for at undgå at arbejdet med akvarellen til tider opfører sig besynderligt uden man kan forstå hvorfor :-)


Farvernes pigmentnumre
Nedenstående skema viser de hyppigst anvendte farvers karakteristika, dvs. om en farves pigemet er en ansamler, kantbider osv
. Her er også anført farvernes pigmentnumre. Det er en international standard, som langt hen ad vejen er vejledende for, hvad der er i tuberne. Fabrikanterne bruger ofte deres egne navne på tuberne, derfor bør man se på pigmentnumret før man køber en farve. Primært for at sikre sig, at det er den farve man skal bruge, men også for at sikre sig, at man ikke køber en farve man allerede har. For at tage et eks.: Winsorblå - Oudt Hollandsk  blå er samme farve - køber man så også en Phthaloblå, ja, så har man allerede 3 ens blå farver.
Numrene består af et stort P for pigment efterfulgt af forbogstavet på farvens navn på engelsk. 2 farver har et ekstra bogstav, nemlig sort og brun for ikke at forveksle dem – de hedder hhv. Pbr og Pbk. Pigmentnumrene er anført på tuben, eller på farvebrikkens indpakning. Vær også opmærksom på, at der ikke efter pigmentnummeret står PW4 eller PW6, så er der blandet hvidt i, og de rene farver i farvecirklen skal  absolut ikke være blandet med hvidt, farven mælker og gør farveblanding helt umulig.
Vær også opmærksom på om der står Hue eller Tone efter farvenavnet, så er det et erstatningspigment, altså ikke det pigment som navnet på tuben antyder.Farvens gennemskinnelighed
Farvens pigmentnummer
Farvenavn
Farvens pigmentegenskaber kantbider, ophober, ansamlende o.s.v.
Fortæller om hvor farven gør sig specielt godt eller har andre egenskaber/ulemper
Opaque
PY35
Cadmiumgul og cadmium citron

optræder som "skilt sauce" ved blanding med visse farver
Transparent
PY42 Yellow okker Jævnt fordelende Solskin
Transparent
PBr7 Raw sienna Jævnt fordelende med en svag tendens til "uro"
Effekter slat - giver et smukt lys i landskab og blomstermaleri
Semitransparent Pbr101 Raw umbra Moderat ansamlende - tung og urolig
Naturmaleri
Semitransparent Pbr101-Pbr7-PY42
Brændt umbra Moderat ophobende Naturmaleri
Transparent
PR101 Brændt sienna Transparent kantbider-flyder jævnt og smukt
Uundværlig blandingsfarve, slat - rind, god til tegltage bl.a.
Transparent
PW6-PY53-PBr24 Neapelgul Blandingsfarve(derfor er der hvidt i) bruges ikke så meget i akvarel
Giver fint lys i glas
Semiopaque Pbr101 Sepia Kantbider/ophober. Tørrer hurtigt ind på paletten og granulerer.
Meget farvestærk
Opaque PBk6+PBk9 Mars black Tung granulerende
Opaque PBk6+PV19 Neutral tint Transparent kantbider abstrakt maleri – brug den ikke til at mørkne en farve med
Semiopaque PBk6+PB15 Paynes Grå Kantbider brug den ikke til at mørkne en farve med
Semiopaque PV19 + PB15 + PBk6 Indigo Kantbider W&N er alt for blå. Vælg et andet mærke
Transparent PB27 Antwerp blue Transparent kantbider Farvesvag – giver fint lys i sten, glas og lignende
Semiopaque PB29 French ultramarin Meget tung ophober Pas på med større flader, til himmel og hav. Den er ekstremt granulerende
Semiopaque
PB28 Cobolt blå
Jævnt fordelende

Transparent PY150+PO48 New gamboge Kantbider God blandingsfarve, sol, blomster – løv på træer og buske ... fin til glas
Transparent PR83 Alizarin Moderart kantbider God blandingsfarve – virkningsfuld - blomster
Semitransparent
PBr206 Brown madder Kantbider God blandingsfarve
Opaque
PR108 Cadmium red Opak - moderat ophober samt noget moderat kantbider
Ligesom alle cadmiumfarverne, opak og meget farvestærk
Semitransparent PV23 Dioxazineviolet Kantbider Supergod blandingsfarve i naturmaleri
Transparent PB27 Preusser Kantbider/urolig God blandingsfarve – god til glas
Transparent PB15 Phthalo blå Kantbider ekstremt stærk, eksplosiv God til spil og reflekser i glas
Transparent PG18 eller PG7
Viridian
Flyder jævnt/kantbider God blandingsfarve – god til glas - god til lavering
Semitransparent PB35 Cølinblå ophober - farvesvag Smukke sommerhimle, men ingen god blandingsfarve.
Transparent PR206 PV19 PY150 Quinacridone gold Kantbider Virkelig effektfuld Lysende effekter, god blandingsfarve, men gør sig også godt alene
Transparent PR122 Quinacridone magenta Stærk kantbider God blandingsfarve
Transparent PY150 Transparent yellow En meget stærk kantbider
Fin til solskin i landskabsmaleri. God blandingsfarve
Semiopaque
PR133
Potters Pink Meget stærk ophober – Meget stærkt granulerende – god blandingsfarve
Transparent Pbk31 Peylene grøn Meget stor spændvidde - lidt urolig
God blandingsfarve - god i stilleben og abstrakt maleri
Semiopaque PBr101+PBk6
Van dycke
Flyder jævnt
Virkelig god blandingtfarve til grønne farver

Visse farver er ”blødere”, d.v.s. når de rammer nabofarven i kanten, så driver de ind i den og danner nebuloser, også selv om farven er tør. Jeg har ikke noget skema for disse, der må man selv prøve sig frem.

Alle cadmiumfarver er opake og meget farvestærke!

Pigmenterne PBr 101 og –7 er det samme pigment der bliver brugt til flere forskellige jordfarver

Der er flest fordele ved tubefarverne, idet de kan bruges til både den klassiske og den moderne/nordiske teknik. De bør dog aldrig sættes i de små skåle som er beregnet til halv-brik-farver. Maler man med brikfarver, så køber man brikfarver.Tubefarvernes indhold af bindemidler og fyldstoffer er meget flygtigt, og derfor forringes brillians og elasticitet betydeligt når de står og tørrer ind på paletten for længe. Det er de ikke fremstillet til. De bør kun sættes i den mængde man inden for en overskuelig tid skal bruge, og sæt dem i mindst hel-brik-skåle, eller endnu bedre i en dertil indrette plastpalet, hvor skålende er skrå, så er der dobbelt gevinst, det er ikke kun nemmere, det skåner også de dyre pensler.

I nogen fabrikater er der pigmenter der er at foretrække frem for andre. F.eks. er W&Ns Indigo alt for blå og den okker er alt for gul. Her bør man finde et andet fabrikat. Maimeris Wiridian
er f.eks. blandet med hvid og derfor umulig at arbejde med. Sådan er der afvigende ting inden for de forskellige fabrikater som man ikke kan gardere sig imod, her må man finde frem til de pigmenter der passer bedst til det man maler og til en selv. Neders på siden er et skema med min erfaring med visse farvefabrikater.

En god palet kan se ud som følger:


Hansagul eller citron cadmium
Cadmiumgul medium
Okker
Rå Sienna
(bør være fra Schmincke)
Alizarin
Ultramarin
Antwerpenblå
Coboltblå
Brændt Sienna
Sepia dunkel (bør være fra Schmincke)
Viridian (bør være fra SHIN HAN)
Perylene grøn
Indigo (bør være fra SHIN HAN)
evt. også:
Quinacridone magenta, (eller en lignende skarp rød) og Rå umbra

Som nybegynder bør man dog nøjes med, i starten at anskaffe sig de 2x3 grundfarver (d.v.s. de 3 kolde og de 3 varme. (Hhv. rød - gul og blå) og lære hvad der kommer ud af at blande dem indbyrdes og på tværs, før man fristes til at kaste sig ud i det store udbud af afkvarelfarver der findes på markedet. Det bliver ellers nemt for uoverskueligt og man lærer aldrig at kende eller at blande sine farver.

Visse af farverne

Bør være fra:

Hansagul eller citron cadmium

W&N

Cadmiumgul medium

W&N

Alizarin

W&N

Quinacridone magenta

W&N

Permanent Rose

W&N

Ultramarin

ShinHan

Antwerpenblå

W&N

Coboltblå

ShinHan

Brændt Sienna

Schmincke

Rå Sienna

Schmincke

Rå Umbra

Schmincke

Sepia

Schmincke

Viridian

ShinHan

Perylene grøn

W&N eller Daniel Smith

Indigo

ShinHan eller LUKAS

Paynes grå

W&N

TILBAGE TIL FORSIDEN