Akvarelpigmenternes egenskaber
I f.eks. olie, akryl, gouache og tempera er pigmenterne bundet i en fast masse. Det gælder ikke for akvarel. Her bliver pigmenterne jo opløst i vand. Det betyder, at der er helt andre hensyn at tage. Pigmenterne sejler/svømmer rundt i vandet og opfører sig nærmest som fiskeyngel. De lægger sig stille og tørrer op, enten i kanten (kantbider) eller de finder sammen i små tuer og tørrer op der (ophober) eller der er farver hvor de flyder jævnt, og tørrer op der. Det betyder rigtig meget for akvarelmaleriet at have en viden omkring dette.  De urolige pigmenter kan der være brug for visse steder, og andre steder er de en katastrofe. De, der lægger sig i kanten af farven (kantbidere) kan være meget uønskede nogle steder, og der kan være brug for dem i andre ting. F.eks. når der males blomsterkronblade, der får man en fin smuk kant forærende der giver blomsten et pust ... helt gratis ;-) Derfor er det en god ting, at sætte sig ind i hvad akvarelfarvens pigmenter betyder for vores maleri, og hvor vi kan gøre brug af det. Dels for at opnå en smukkere akvarel og dels for at undgå at arbejdet med akvarellen til tider opfører sig besynderligt uden man kan forstå hvorfor :-)


Nedenstående skema viser de hyppigst anvendte farver. Her er bl.a anført farvernes pigmentnumre. Det er en international standard, som langt hen ad vejen er vejledende for, hvad der er i tuberne. Fabrikanterne bruger ofte deres egne navne på tuberne, derfor bør man se på pigmentnumret før man køber en farve. Primært for at sikre sig, at det er den farve man skal bruge, men også for at sikre sig, at man ikke køber en farve man allerede har. F.eks. er en Viridian, Phthalogrøn, Smagradgrøn, Emeraldgrøn, Windsorgrøn og flere grønne, en og samme farve. Det samme gælder for de øvrige farver. F.eks bruger mange fabrikanter at kalde den phthaloblå for firmanavnet+blå - eksempelvis "Winsorblå", Old Hollandblå", o.s.v. Så køber man en af hver, så kan man ende med at have adskillige Phthalo-blå :-)

Numrene består af et stort P for pigment efterfulgt af forbogstavet på farvens navn på engelsk. 2 farver har et ekstra bogstav, nemlig sort og brun for ikke at forveksle dem – de hedder hhv. Pbr og Pbk. Pigmentnumrene er anført på tuben, eller hvis man køber farvebrikker, på indpakningen. Vær også opmærksom på, at der ikke efter pigmentnummeret står PW4 eller PW6, så er der blandet hvidt i, og de rene farver i farvecirklen skal  absolut ikke være blandet med hvidt.
Vær også opmærksom på om der står Hue eller Tone efter farvenavnet, så er det et erstatningspigment, altså ikke det pigment som navnet på tuben antyder. Farver af ringe kvalitet har ikke pigmentnumre, og desværre er der også nogle få anerkendte fabrikater der ikke benytter det.
Ligesom der kan være blandet hvidt i farven, kan der også være fyldstof i tuberne, begge dele er selvfølgelig snyd, men det er ting man ikke helt kan gardere sig imod.
I blandingsfarverne kan pigmentnumrene dog variere lidt i de forskellige fabrikater.
                     
Opaque
PY35
Cadmiumgul
granulerer ved blanding med visse farver


Transparent
PY42 Yellow okker Jævnt fordelende Solskin

Transparent
PBr7 Raw sienna Jævnt fordelende Effekter slat - giver et smukt lys i landskab og blomstermaleri

Semitransparent Pbr101 Raw umbra Moderat ansamlende - tung Naturmaleri

Semitransparent Pbr101-Pbr7-PY42
Brændt umbra Moderat ophobende Naturmaleri

Transparent
PR101 Brændt sienna Transparent kantbider Uundværlig blandingsfarve, slat - rind, god til tegltage bl.a.


PW6-PY53-PBr24 Neapelgul Blandingsfarve God til lys i glasmaleri (fortrinsvis olie)

Semiopaque Pbr101 Sepia Kantbider/ophober Meget farvestærk

Opaque PBk6 Ivory black Kantbider - fordelende

Opaque PBk6+PBk9 Mars black Tung granulerende

Opaque PBk6+PV19 Neutral tint Transparent kantbider abstrakt maleri – brug den ikke til at mørkne en farve med

Semiopaque PBk6+PB15 Paynes Grå Kantbider brug den ikke til at mørkne en farve med

Semiopaque PV19 + PB15 + PBk6 Indigo Kantbider W&N er alt for blå. Vælg et andet mærke

Transparent PB27 Antwerp blue Transparent kantbider Farvesvag – giver fint lys i sten o. l.

Semiopaque PB29 French ultramarin Tung ophober Pas på med større flader, til himmel og hav. Den er ekstremt granulerende

Semiopaque
PB28 Cobolt blå
Jævnt fordelende (W&N granulerer dog noget)


Transparent PY150+PO48 New gamboge Kantbider God blandingsfarve, sol, blomster – løv på træer og buske

Transparent PR83 Alizarin Moderart kantbider God blandingsfarve – virkningsfuld - blomster

Semitransparent
PBr206 Brown madder Kantbider God blandingsfarve

Opaque
PR108 Cadmium red Opak - moderat ophober Ligesom alle cadmiumfarverne, opak og meget farvestærk

Semitransparent PV23 Dioxazineviolet Kantbider Supergod blandingsfarve i naturmaleri

Transparent PB27 Preusser Kantbider/urolig God blandingsfarve – god til glas

Transparent PB15 Phthalo blå Kantbider ekstremt stærk, eksplosiv God til spil og reflekser i glas

Transparent PG18 eller PG7
Viridian
Flyder jævnt God blandingsfarve – god til lasering

Semitransparent PB35 Cølinblå ophober - farvesvag Smukke sommerhimle, men ingen god blandingsfarve.

Transparent PR206 PV19 PY150 Quinacridone gold Kantbider Virkelig effektfuld Lysende effekter, god blandingsfarve, men gør sig også godt alene

Transparent PR122 Quinacridone magenta Kantbider God blandingsfarve

Transparent PY150 Transparent yellow Flyder jævnt Fin til solskin i landskabsmaleri. God blandingsfarve

Semiopaque
PR133
Potters Pink Ophober – Meget stærkt granulerende – god blandingsfarve

Transparent Pbk31 Peylene grøn Meget stor spændvidde - lidt urolig
God blandingsfarve - god i stilleben og abstrakt maleri

Semiopaque PBr101+PBk6
Van dycke
Flyder jævnt
Virkelig god, blandet i grønne farver


TILBAGE TIL FORSIDEN