Akvarelpigmenternes egenskaber
I modsætning til andre malemedier er pigmenterne i akvarel opløst i vand. Det betyder, at der er visse hensyn at tage. Pigmenterne sejler/svømmer rundt i vandet og tørrer op på forskellig vis. De lægger sig stille og tørrer op i enten  kanten (kantbider) eller de finder sammen i små tuer og tørrer op der (ophober) eller der er farver hvor de flyder jævnt, og tørrer op der.
Det betyder rigtig meget for akvarelmaleriet at have en viden omkring dette. De urolige pigmenter kan der være brug for visse steder, og andre steder er de en katastrofe. F.eks. når der males blomsterkronblade, kan man få en fin smuk kant forærende ved at bruge en kantbider. Eller der er måske brug for en farve der flyder jævnt, en smuk sommerhimmel, f.eks. .....   så går det altså ikke at vælge en ophober eller ansamler. Derfor er det en god ting, at sætte sig ind i hvad akvarelfarvens pigmenter betyder for vores maleri, og hvor vi kan gøre brug af det. Dels for at opnå en smukkere akvarel og dels for at undgå at arbejdet med akvarellen til tider opfører sig besynderligt uden man kan forstå hvorfor :-)

Farvernes pigmentnumre
Nedenstående skema viser de hyppigst anvendte farvers karakteristika, dvs. om en farves pigemet er en ansamler, kantbider osv
. Her er også anført farvernes pigmentnumre. Det er en international standard, som langt hen ad vejen er vejledende for, hvad der er i tuberne. Fabrikanterne bruger ofte deres egne navne på tuberne, derfor bør man se på pigmentnumret før man køber en farve. Primært for at sikre sig, at det er den farve man skal bruge, men også for at sikre sig, at man ikke køber en farve man allerede har. For at tage et eks.: Winsorblå - Oudt Hollandsk  blå er samme farve - køber man så også en Phthaloblå, ja, så har man allerede 3 ens blå farver.
Numrene består af et stort P for pigment efterfulgt af forbogstavet på farvens navn på engelsk. 2 farver har et ekstra bogstav, nemlig sort og brun for ikke at forveksle dem – de hedder hhv. Pbr og Pbk. Pigmentnumrene er anført på tuben, eller på farvebrikkens indpakning. Vær også opmærksom på, at der ikke efter pigmentnummeret står PW4 eller PW6, så er der blandet hvidt i, og de rene farver i farvecirklen skal  absolut ikke være blandet med hvidt, farven mælker og gør farveblanding helt umulig.
Vær også opmærksom på om der står Hue eller Tone efter farvenavnet, så er det et erstatningspigment, altså ikke det pigment som navnet på tuben antyder.

Farvens gennemskinnelighed
Farvens pigmentnummer
Farvenavn
Farvens pigmentegenskaber kantbider, ophober, ansamlende o.s.v.
Fortæller om hvor farven gør sig specielt godt eller har andre egenskaber/ulemper
Opaque
PY35
Cadmiumgul og cadmium citron

optræder som "skilt sauce" ved blanding med visse farver
Transparent
PY42
PY43 (er en anelse mere opak)
Yellow okker Jævnt fordelende Solskin
Transparent
PBr7 + PY43
Raw sienna Jævnt fordelende med en svag tendens til "uro"
Effekter slat - giver et smukt lys i landskab og blomstermaleri
Semitransparent Pbr7 og Py42
Raw umbra Moderat ansamlende - tung og urolig
Naturmaleri
Semitransparent PR101+Pbr7+PY42
Brændt umbra Moderat ophobende Naturmaleri
Transparent
PR101 Brændt sienna Transparent kantbider-flyder jævnt og smukt
Uundværlig blandingsfarve, slat - rind, god til tegltage bl.a.
Transparent
PW6+PY53+PBr24 Neapelgul Blandingsfarve(derfor er der hvidt i) bruges ikke så meget i akvarel
Giver fint lys i glas
Semiopaque PR101 Sepia Kantbider/ophober. Tørrer hurtigt ind på paletten og granulerer.
Meget farvestærk
Opaque PBk6+PBk9 Mars black Tung granulerende
Opaque PBk6+PV19 Neutral tint Transparent kantbider abstrakt maleri – brug den ikke til at mørkne en farve med
Semiopaque PBk6+PB15 Paynes Grå Kantbider brug den ikke til at mørkne en farve med
Semiopaque PV19 + PB15 + PBk6 Indigo Kantbider W&N er alt for blå. Vælg et andet mærke
Transparent PB27 Antwerp blue Transparent kantbider Farvesvag – giver fint lys i sten, glas og lignende
Semiopaque PB29 French ultramarin Meget tung ophober Pas på med større flader, til himmel og hav. Den er ekstremt granulerende
Semiopaque
PB28 Cobolt blå
Jævnt fordelende

Transparent PY150+PO48 New gamboge Kantbider God blandingsfarve, sol, blomster – løv på træer og buske ... fin til glas
Transparent PR83 Alizarin Moderart kantbider God blandingsfarve – virkningsfuld - blomster
Semitransparent
PR206 Brown madder Kantbider God blandingsfarve
Opaque
PR108 Cadmium red Opak - moderat ophober samt noget moderat kantbider
Ligesom alle cadmiumfarverne, opak og meget farvestærk
Semitransparent PV23 Dioxazineviolet Kantbider Supergod blandingsfarve i naturmaleri
Transparent PB27 Preusser Kantbider/urolig God blandingsfarve – god til glas
Transparent PB15 Phthalo blå Kantbider ekstremt stærk, eksplosiv God til spil og reflekser i glas
Transparent PG18 eller PG7
Viridian
Flyder jævnt/kantbider God blandingsfarve – god til glas - god til lavering
Semitransparent PB35 Cølinblå ophober - farvesvag Smuk, men ingen god blandingsfarve.
Transparent PR206+PV19+PY150 Quinacridone gold Kantbider Virkelig effektfuld Lysende effekter, god blandingsfarve, men gør sig også godt alene
Transparent PR122 Quinacridone magenta Stærk kantbider God blandingsfarve
Transparent PY150 Transparent yellow En meget stærk kantbider
Fin til solskin i landskabsmaleri. God blandingsfarve
Semiopaque
PR133
Potters Pink Meget stærk ophober – Meget stærkt granulerende – god blandingsfarve
Transparent Pbk31 Peylene grøn Meget stor spændvidde - lidt urolig
God blandingsfarve - god i stilleben og abstrakt maleri
Semiopaque PR101+PBk6
Van dycke
Flyder jævnt
Virkelig god blandingtfarve til grønne farver
 
Til roserne er netop en kantbider god. Den siver ud
og danner en fin kant som giver rosen et florlet udseende.
At vide noget om pigmenternes egenskaber, giver
en smukkere akvarel, og man får en masse forærende.
 
Til trækronerne er der brugt en farve der flyder jævnt.
Det samme gælder træernes spejling i vandet.
En kantbider ville danne en uønsket kant. Derimod er
en kantbider ønsket til stenene på bredden. Til himlen
ville en ophober danne en granuleret himmel, så her er
der brug for en farve der flyder jævnt. Det er netop
manglen på kendskab til disse ting, der kan få en
ukyndig til at opgive akvarellen.


                

Mange af jordfarverne bygger på jordfarvepigmentet Pbr7                                     
Alle cadmiumfarver er opake og meget farvestærke

Visse farver er mere farvestærke end andre. F.eks. er rød og grøn vanskelige/umulige at vaske af, mens visse blå farver, f.eks. cobolt og antwerpen er mindre farvestærke og kan i en vis udstrækning vaskes af papiret igen.

Pigmentnumrene på blandingsfarverne (d.v.s. sammensatte farver som fabrikanten har blandet for os, f.ek. Neapelgul, Indigo, Paynes Grey, Neutral tint m.fl.) kan variere noget i de forskellige fabrikater.

Der er flest fordele ved tubefarverne, idet de kan bruges til både den klassiske og den moderne/nordiske teknik. De bør dog aldrig sættes i de små skåle som er beregnet til halv-brik-farver. Tubefarvernes indhold af bindemidler og fyldstoffer er meget flygtigt, og derfor forringes brillians og elasticitet betydeligt når de tørrer ind på paletten.(værst er det for jordfarvernes vedkommende). De bør kun sættes i den mængde man inden for en overskuelig tid skal bruge, og sæt dem i mindst hel-brik-skåle, eller endnu bedre i en dertil indrettet plastpalet, hvor skålende er skrå, så er der dobbelt gevinst. Det er nemmere at få farve i penslerne, og det skåner spidsen på de dyre pensler. I nogen fabrikater er der pigmenter der er at foretrække frem for andre. F.eks. er W&Ns Indigo alt for blå og den okker er alt for gul o.s.v. Herunder er et skema som viser min erfaring med hvilke farvefabrikater der er at foretrække.

Citron cadmium
W&N
Cadmiumgul W&NKraplak
W&NAlizarin dunkel SchminckeQuinacridone magenta
W&N
Permanent Rose
W&N
Ultramarin SHINHANAntwerpen blå W&NCobolt blå SHINHANBr. Sienna W&N el. SchminckeRå Sienna SchminckeRå Umbra SchminckeSepia
SchminckeViridian
SHINHANPerylene grøn
W&N
Den kan absolut ikke anbefales i Daniel Smit. Farven dør når den tørrer.
Indigo
SHINHAN el. Lukas
Den kan absolut ikke anbefales fra W&N-den er alt for blå-Der kan blandes brunt i for at opnå en mørk Indigo, men unødigt besværligt
Paynes grå
W&NI øvrigt kan jeg anbefale, at man som nybegynder starter med at anskaffe sig de 2x3 grundfarver, d.v.s. de 3 kolde og de 3 varme, (rød, gul og blå) og erfarer hvad der kommer ud af at blande dem indbyrdes og på tværs, før man fristes til at kaste sig ud i det store udbud af akvarelfarver der findes på markedet. (Hvoraf de tre fjerdedele er komplet overflødige ;-). Det kan ellers nemt blive for uoverskueligt og man lærer aldrig at kende eller at blande sine farver.

Til forsiden